ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Asar Kale (Seyitgazi)

 
ASAR KALE
Seyitgazi - Eskişehir
 
Kümbet  köyünün  3  km  kuzeydoğusunda,  Kümbet  Vadisi  ve  Beldere  güzergâhını izleyen dağ yollarına hâkim, kayalık tepe üzerindedir. 
Tipik bir Frig kalesidir. Kuzey yönden basamaklı, rampalı bir girişi vardır. Ana kaya oyulmuş silolar, kaya mekânları ve merdivenlerle inilen tonoz örtülü  anıtsal  sarnıç  önemlidir.  Oda  mezarlarının  bir  bölümdeki  iç  süslemeler ve cephe mimarisi görülmeye değer.