ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk'ün Eskişehir'e Teşrifleri


İlk Teşrifi
21 Haziran 1920 günü saat 11:00'de beraberinde Milli Savunma Bakanı Fevzi (Çakmak) Paşa ve Genelkurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) ile tren istasyonuna geldiler. Yunan taarruzunun aldığı vaziyeti, sınıf arkadaşı ve Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) ile burada görüştü. Aynı gece de Ankara'ya hareket etmişlerdir.
 
İkinci Teşrifi
Yunan taarruzlarının devam ettiği günlerde, TBMM Başkan Mustafa Kemal Paşa ile Milli Savunma Bakanı Fevzi (Çakmak) Paşa, 12. Kolordu Komutanı Fahrettin (Altay), bazı komutanlar ve 20 kadar milletvekili ile 27 Temmuz 1920 akşamı trenle Eskişehir İstasyonu'na gelindi. Gezinin amacı, cephelerin ziyaret edilerek kuvvetlerin yerinde incelenmesi, ihtiyaçların tespiti, cephede savaşanların morallerinin güçlendirilmesiydi. Trenden iner inmez, heyetle birlikte doğruca Batı Cephesi Karargahına gidilerek Ali Fuat Paşa ile görüştükten sonra Bilecik'e hareket etti. Bilecik'ten Pazarcık'a, sonra sırasıyla Karaköy'e, Ertuğrul'a geçerler ve sonra Eskişehir'e tekrar dönerler. Ali Fuat Paşa ile birkaç saat görüştükten sonra Afyon'a, oradan da Uşak'a geçtiler.
 
Üçüncü Teşrifi
27 Ağustos 1920'de Kurban Bayramı'nın birinci günü, Batı Cephesi'ni bir daha teftiş etmek ve askerle bayramlaşmak üzere Eskişehir'e  geldi. 28 Ağustos beraberindeki heyetle Afyon'a hareket etti.
 
Dördüncü Teşrifi
4 Aralık 1920de Eskişehir'e gelen Atatürk düzenli bir kuvvet olan Garp cephesi Komutanlığı (İsmet İnönü) ile başı bozuk bir çete kuvvetini komuta eden Çerkez Ethem'in arasını bulmak üzere görüşmeler yaptı ve 5 Aralıkta Bilecik'e hareket etti.
 
Beşinci Teşrifi
Atatürk hem savaş meydanlarını görmek hem de Garp Cephesinin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere 11 Şubat 1921 sabahı Eskişehir'e geldi. Geceyi karargahta çalışarak geçiren Atatürk 12 Şubat'ta Birinci İnönü savaşının geçtiği yerleri tetkik etti. 13 Şubat 1921'de Ankara'ya döndü.
 
Altıncı Teşrifi
2 Mayıs 1921'de Güney ve Batı Cephesinin birleştirilmesi konusu karara bağlandı. Komutanlığına da İsmet Paşa getirerek 3 Mayıs 1921'de Ankara'ya hareket etti.
 
Yedinci Teşrifi
15 Ocak 1923'te Eskişehir'e geldi. Çeşitli heyetleri kabulünden sonra Özel İdare Salonu'nda yeni hükümet şekli ve siyaseti , Hakimiyet-i Milliye, Halifelik Makamı, Halk Fırkası teşkili gibi konularda bilgi veren bir konuşma yaptı. Odasına geçtiği zaman İzmir'den annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm haberini aldı.
 
Sekizinci Teşrifi
Türk Murahhas Heyetiyle görüşmek üzere 19 Şubat 1923 günü Latife Hanım ile birlikte, Eskişehir'e geldi. Görüşmeler neticesinde aynı gün Ankara'ya hareket etti.
 
Dokuzuncu Teşrifi
Afyon'dan Kütahya yolu ile 24 Mart 1923 akşamı Eskişehir'e eşiyle birlikte geldi. Atatürk Eskişehir Heyetiyle Eskişehir sorunlarını görüştü. Saat 21.00'e doğru Ankara'ya hareket etti.
 
Onuncu Teşrifi
(Atatürk'ün Sonbahar Gezisi)29 Ağustos 1924 günü Ankara'dan kalkan tren gece 1.30'da Eskişehir 'e vardı. İstasyon binasında bir saatlik görüşmeler yapıldı. Afyon'a gitmek üzere ayrıldı.
 
On birinci Teşrifi
20 Eylül 1925de Ankara'dan hareket eden trenin ilk durağı 21 Eylül sabahı Eskişehir oldu. İstasyonda yarım saate yakın görüşmeler yaptı ve İzmit'e hareket etti.
 
On ikinci geliş
Atatürk Ankara'dan İstanbul'a giderken tren 5-6 Ağustos 1929 gecesi Eskişehir'de durdu. Görüşmeler yaptı ve İstanbul'a hareket etti.
 
On üçüncü Teşrifi
Atatürk Ankara'da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti toplantısından sonra İstanbul'a geçerken 20 Temmuz 1931 gecesi tren Eskişehir İstasyonunda durdu.
 
On dördüncü Teşrifi
1933 yılına Atatürk yeni bir yurt gezisiyle girmişti. İlk durak 16 Ocak'da Eskişehir'di. Kolordu Karargahını, Valiliği, Belediyeyi ziyaret etti. Öğleden sonra Şeker Fabrikasının yerini, Hava Meydanını, Eskişehir Lisesini ve Tayyare Karargahını da ziyaret ettikten sonra Derince'ye doğru hareket etti.
 
On beşinci Teşrifi
Atatürk Ege bölgesindeki birliklerini denetimden Ankara'ya dönerken 16 Nisan 1934'de Eskişehir istasyonunda bir saat kaldı.
 
On altıncı Teşrifi
1.Tayyare Alayını ve Okulunu yerinde görmek ve denetlemek üzere Atatürk 9 Haziran 1936'da İstanbul'dan Eskişehir'e hareket etti. İncelemelerinden sonra Ankara'ya döndü.
 
On yedinci Teşrifi
İran Şehinşahı Rıza Pehlevi Atatürk'ü ziyarete 16 Haziran 1934 günü gelmişti.4 gün Ankara'da konuk ettikten sonra Şah ile birlikte İzmir'e gitmek üzere Ankara'dan hareket ettiler ve 21 Haziran 1934 günü Eskişehir'e uğradılar.
 
On sekizinci Teşrifi
Atatürk 1937 yılına Hatay meselesi ile girmişti. Konya'ya giderken yolu üzerinde Eskişehir'de bu konuyla ilgili görüşmeler yapacaktı. 6 Ocak 1937 sabahı İstanbul'dan Eskişehir'e hareket etti. Akşam saatlerinde Konya'ya hareket etti.
 
On dokuzuncu Teşrifi
Hatay çalışmalarını İstanbul'da sürdürmek üzere 9 Ocak 1937 günü Ankara'dan Eskişehir'e hareket etti. Orduevinde subaylarla toplantı yaptı.10 Ocak sabaha karşı İstanbul'a hareket etti.
 
Yirminci Teşrifi
Atatürk'ün treni 4 Haziran 1937 gecesi Eskişehir garına girdi. Özel vagonunda onu karşılayanlarla görüşmeler yaptı, halkı selamladı ve İstanbul'a hareket etti.
 
Yirmi birinci Teşrifi
Atatürk 12 Kasım 1937 günü Ankara'dan hareketle bir Doğu Anadolu gezisine çıktı.20 Kasım tarihinde Eskişehir'de oldu. Bu arada içme suyunun halledilmiş olmasından memnuniyetini dile getirdi ve Eskişehir'e ayrıca geleceğini söyleyerek Ankara'ya hareket etti.
 
Yirmi ikinci Teşrifi
Atatürk Yalova'da dinlenmek üzere Ankara'dan İzmit'e giderken 20 Ocak 1938 günü Eskişehir garında durdu. Eskişehir heyetiyle görüşmelerde bulundu. Kalabak Suyuna adının verilmesi durumunu kabul etmedi. Yalova'ya gitmek üzere İzmit'e hareket etti.