ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ata Sporu Atçılık ve Mahmudiye Harası

At, Türk tarihinin hemen her döneminde yaşamın bir parçası olmuştur. Osmanlı döneminde de bu konumunu korumuştur. Eskişehir bölgesinin ya da eski adıyla Sultanönü sancağının Anadolu atçılığında hep özel bir yeri olmuş ve tarih boyunca saray için seçilip gelen farklı cins atların ıslah ve depo merkezi olmuştur.
 
Mahmudiye’nin tarihi MÖ 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır; onun bu uzun geçmişi ilçe sınırları içindeki höyük ve tümülüsler ile ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen kalıntılardan anlaşılmaktadır.
 
Mahmudiye, adını Osmanlı İmparatorluğunun ıslahatçı hükümdarı II. Mahmud (1784-1839)’dan almıştır. 1800’lü yılların başında bölgede ayan olan Abdullah’ın Mahmudiye’de yerleşimi başlattığı bilinmektedir. Osmanlı’ya başkaldırınca sahip olduğu çiftliği elinden alınmıştır. Daha sonra çiftlik II. Mahmud’a ait Mahmud Sâni Vakfı’na geçmiştir. Orduya at yetiştirmek için yeniden düzenlenerek Çiftlikat-ı Hümayun adını alarak Osmanlı’nın ilk modern harası olmuştur.