ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Alçengel Camii (Şeyh Kuddisi Camii) Haziresi (İnönü)

Alçengel Camii (Şeyh Kuddisi Camii) Haziresi
İnönü-Eskişehir

Kültür Dönemi  : Hicri 771
Mahalle  : Alçengel Meydanı, Alçengel Camii Avlusu

Caminin avlusunda yan yana dört mezardan ibaret hazire bulunmaktadır. Mezarlar çimento harcı ile sıvanarak onarılmış semerdim şeklinde uzun dikdörtgen basit mezarlardır. Sadece bir tanesinin baş ve ayakucunda mezar taşı vardır. Başucundaki mezar taşında Türkçe süslü harflerle “Şeyh Sayyid Kuddusi ve oğlu Murat Ahi ve Şürekası Ruhuna Fatiha, Vefat Tarihi: 575 Rumi, Tamiri:1958” yazılıdır.


Alçengelcamii (1).JPG
Alçengelcamii (2).JPG
Alçengelcamii (3).JPG
Alçengelcamii (4).JPG