ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karahöyük / Midaio (ALPU)

Frig Kralı Midas tarafından kurulmuş bir şehir olarak bilinen Midaion/Karahöyük, Eskişehir’in büyük ve ünlü höyüklerinden biridir. Eskişehir’in 30 km doğusunda, Porsuk Nehri kenarında, verimli Alpu Ovasına hâkim bir yerde konumlanmıştır. 500 m çapında, 20 m yüksekliğindedir.
İlk Tunç Çağı’ndan Bizans Çağı’na kadar kesintisiz yerleşim görmüştür. Yerleşim alanı höyüğün eteklerinde yaklaşık 500 m çapında bir alana yayılmakta ve kuzeydoğu eteklerinde nekropolle son bulmaktadır. Roma Çağı’nda adına sikke basılan şehirde Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünce yapılan kazılarda aynı dönemde yapılmış köprü ayakları ortaya çıkartılmıştır. Höyükte ve çevresinde daha önceki yıllarda yapılan kaçak kazılar sırasında ele geçirilen eserlerden Apollon’un oğlu, tıbbın ve sağlığın tanrısı Asklepios heykeli, iki adet Asklepios heykelciği, mermer steller ve sikkeler Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınmıştır.


Kaynakça:
- Eskişehir Valiliği.(2014). Eskişehir Rehberi(5.Baskı)GetFoto.aspx.jpg