ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

■ DUYURU - SINAVI KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı K.H.K'nın Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde 12.03.2018 tarihinde Saat:14:00'de Eskişehir Müze Müdürlüğü'nde sınav komisyonu toplanmıştır. Sınavın Mülakat şeklinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan Sınavı Kazanan Kişiler aşağıda belirlendiği şekilde tespit edilmiştir.

İlan olunur.


Sınavgiren.jpg

Sınavkazanan.jpg