ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR  İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ZORUNLU

ARABULUCULUK KOMİSYONUKültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 14.06.2022 tarihli ve E-61068116-641.04.-2598180 sayılı oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:


 

ASİL

YEDEK

Şennur AZADE

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Mehmet Yalçın TEKŞEN

Şube Müdürü

AVUKAT


Sefa HANÇER

Arda AKÇEL

Şube Müdürü

Mustafa ÜNAL

Şube Müdürü

Emriye YURT

İl Halk Kütüphanesi Müdürü
KOMİSYON İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon           : 0 222 280 17 00

Belgeçer          : 0 222 280 17 71

E-posta           : iktm26@ktb.gov.tr