ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabulucuk Komisyonu İletişim Bilgileri

0 222 230 13 68
0 222 230 17 52

0 222 230 63 01

Vilayet Binası Kat:1 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR  İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ZORUNLU

ARABULUCULUK KOMİSYONUKültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 10/09/2019 tarihli ve 610681116-641.04/738039 sayılı oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:


 

ASİL

YEDEK

Şennur AZADE

İl Kültür ve Turizm Müdür V.

Mecit UYANIK

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı

Mustafa ÜNAL

İl Kültür ve Turizm Müdür Yrd. V.

Hamza UÇAR

İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü

Mehmet AKKAYA

Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürü

Bülent OKTA

Eskişehir Müze Müdür V.
KOMİSYON İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon           : 0 222 230 13 68

Belgeçer          : 0 222 230 63 01

E-posta           : iktm26@ktb.gov.tr