ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yapıldak Vadisi


YAPILDAK VADİSİ
Egzotik ve gizemli görünüşleri ile Dağlık Frigya Eskişehir Vadilerinden biridir

 
Frig Uygarlığı'nın inanç merkezi Yazılıkaya Platformu'na ulaşan antik üzerindeki Yapıldak Vadisi'ne Eskişehir'den 83 km,Çifteler'den 47 km,Seyitgazi'den 38 km,Kırka'dan 23 km asfalt yol ile ulaşılır. Vadide; Frig Kaya mezarları, Dübecik Kale, Ayterek Kale bulunur.

Dübecik Kale:
Yapıldak köyünün güneyinde, ormanlık tepelerle çevrili bir kaya platosu üzerindedir. Kayalığın kuzey, batı ve güney yüzlerinde Frig ve Roma dönemlerine ait kaya mezarları vardır. Kayalığın üst kısmı düzleştirilerek bir gözetleme kalesi olarak düzenlenmiştir.
 


Ayterek Kale:
Çukurca köyünün hemen güneydoğusunda yükselen kayalık platonun güneydoğu kesiminde yer alır. Bir Frig kalesidir. Doğu yönde yer alan anıtsal girişine bu yöndeki kaya basamaklarıyla ulaşılır. Kale içinde ana kayaya oyulmuş mekânlar ve silo çukurları bulunur. Eteklerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait kaya mezarları vardır.

 
 

Kaynakça:
- Eskişehir Valiliği.(2014). Eskişehir Rehberi(5.Baskı)
- Eskişehir Vailiği(2014). Dağlık Frigya (Broşür)