ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

 
HALK KÜTÜPHANELERİ
Kadın, erkek, her yaşta her düzeyde  ve her meslekten okuyucunun çeşitli konularda hazırlanmış eserlerden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayan, hizmet verdiği bölgenin  kültürel, sosyal ve teknik alanlarda kalkınmasına yardımcı kaynak oluşturan kurumlardır.
 
Halk Kütüphaneleri, yaş, ırk, cinsiyet, inanç, milliyet, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin yediden yetmişe bütün halka hizmet götürmek gibi evrensel bir amaçla hizmet verirler.
 
Halk Kütüphaneleri bu amaca ulaşabilmek için, her türden ve her formattan materyali toplar, düzenler ve hizmete sunar.
 
KÜTÜPHANEMİZİN TARİHÇESİ
Eskişehir’de ilk kütüphane 1534 yılında inşa edilen tarihi Kurşunlu Camii içinde 1874’dekurulmuştur. İstiklal Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından yakılan ve yağmalanan kütüphane, 01.06.1926 tarihinde Eskişehir Valisi olan Cemil Bey tarafından Muhasebe-i Hususiye’ye ait binada tekrar hizmete başlaması sağlanmıştır. 1950 tarihinde Bakanlığımıza bağlanan kütüphanemiz,05.07.1968 tarihinde yeni yapılan binasına taşınmıştır. Kütüphanemiz 2 katlı olup 1350 m2 arsa üzerine inşa edilmiş,  861 m2 kullanım alanına sahip A tipi projedir.
 
Koleksiyon
Kütüphanemiz kitap, süreli yayın, görsel-işitsel materyaller ve eski harfli basma eserlerden oluşan 91.551 adetlik koleksiyona sahiptir.
 
 
 
ESKİŞEHİR İL HALK KÜTÜPHANESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER
 
1-Danışma Hizmeti
 
Kütüphane kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılayan hizmettir. Ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar, mesleki kitaplar ve her türden araştırmaya yönelik yayınların yer aldığı yetişkinlere hizmet veren,  Pazartesi-Cuma günleri  8:30 - 22:00 saatleri arası, Cumartesi günleri ise 10:00-22:00 saatleri arasında  kesintisiz çalışan müracaat bölümünde mevcut kaynaklar doğrultusunda her türlü sorunuza yanıt bulabilirsiniz.
 
2-Ödünç Kitap Verme Hizmeti
 
Kütüphane materyallerinin belirli bir süreyle kütüphane dışında yararlanılmak üzere ödünç verilmesi hizmetidir.
 
Roman, hikaye, şiir, kişisel gelişim, sosyoloji, psikoloji, din ve tarih konusundaki kaynaklardan dilediğiniz seçimi yaparak, üye olmak kaydıyla iki hafta süreyle ödünç alabileceğiniz bölümümüz Pazartesi-Cuma günleri  8:30 - 22:00 saatleri arası, Cumartesi günleri ise 10:00-22:00 saatleri arasında  hizmet vermektedir.
 
3-Çocuklara Verilen Hizmetler
 
Çocuklara, kütüphane hizmeti, bağımsız binalarda bulunan “Çocuk Kütüphaneleri” ve kütüphanemiz bünyesindeki “Çocuk Bölümünde” verilmektedir.
 
Okulöncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların araştırma ve okuma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan bölümümüz, üyelerine 2 hafta süreyle ödünç kitap vermektedir. Pazartesi-Cuma günleri  8:30 - 22:00 saatleri arası, Cumartesi günleri ise 10:00-22:00 saatleri arasında  hizmet vermektedir.
 
4-Gezici Kütüphane Hizmeti
 
Merkez kütüphanemize uzak semtlere ve köylere belirlenen duraklarda hizmet götürmektedir.
 
5-Konuşan Kitaplık
 
Kütüphane hizmetlerimizden  görme engelli vatandaşlatımızın da faydalanması amacıyla kabartma kitap, konuşan kitap denilen kaset, cd gibi materyalin kütüphane içinde ya da ödünç verilerek yapılan hizmettir.
 
6-İnternet Hizmeti
 
Kütüphane kullanıcılarının, kütüphane kaynaklarından bulamadıkları araştırmalarını, internet ortamından yararlanarak yapmaları amacıyla ücretsiz olarak verdiği hizmettir.
 
7-Eğitici Kültürel Etkinlikler
 
Kütüphaneye ilgiyi arttırmak, halkı kütüphaneden yararlanmaya yönlendirmek, kütüphaneyi bir kültür odağı olarak görmelerini sağlamak amacıyla; milli bayramlar, anma-kutlama ve kuruluş günlerinde, kitap tanıtma, imza günleri, konferans ve paneller düzenlemektedir.
 
Kişi-kurum ve kuruluşlar kütüphanemizle işbirliği yaparak kendi etkinliklerinde, kütüphanemiz salonlarını da kullanabilmektedir.
 
8-Geçici Koleksiyon Hizmeti
 
Vatandaşlarımıza daha çok okuma alışkanlığı sağlamak amacıyla insanların belirli zamanlarda, yoğun olarak bulunduğu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, hastane, cezaevi gibi özel toplulukların yaşadığı yerlerin yöneticilerinin başvurmaları halinde kütüphanemiz geçici bir koleksiyonla hizmet götürmektedir.
 
Halk Kütüphanemizin vermiş olduğu hizmetlerle; sürekli eğitiminizi, mesleki bilgilerinizi, bilimsel ve teknolojik bilgilerinizi, sosyal ve kültürel yapınızı geliştirebilirsiniz.
 
Bugünkü programınızda Halk Kütüphanesine gitmek ve bilgi merkeziyle tanışmak yer alsın!
 
Kendinize bilgi yatırımı yapın ve güçlü olun!
 
Mesai Gün ve Saatleri
Pazartesi - Cuma:08:30/22:00
Cumartesi:10:00/22:00

İl Halk Kütüphanesi  Müdürlüğü İletişim:
Adres                     : Reşadiye Cad. No:16 Eskişehir
Telefon & Faks   : 0 (222) 230 17 53 – 0 (222) 230 13 69
Web                       : http://www.eskisehirkutup.gov.tr/
E- Posta                 : kutuphane26@kultur.gov.tr