ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Eskişehir’in kültürel ve turistik zenginliklerini tanıtmak, korumak, geliştirmek ve paylaşmak için çalışmaktayız. Misyonumuz, Eskişehir’in tarihi, doğal, sanatsal ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak, turizm potansiyelini artırmak ve Eskişehir’i kültür ve turizm alanında öncü bir şehir haline getirmektir. Vizyonumuz ise Eskişehir’in kültür ve turizmde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır, tercih edilir ve örnek alınır bir şehir olmasıdır. Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu misyon ve vizyon doğrultusunda şu değerleri hedefliyoruz:

Katılımcılık: Kültür ve turizm faaliyetlerinde yerel halkın, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve diğer paydaşların görüş ve katkılarını almak, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

Kalite: Kültür ve turizm hizmetlerini yasal mevzuata, etik ilkelere, standartlara ve halkın memnuniyetine uygun olarak sunmak, sürekli iyileştirme ve gelişme sağlamak.

Saygı: Kültür ve turizm alanında çalışan personelin, paydaşların ve halkın hak ve sorumluluklarını gözetmek, farklılıklara saygı duymak, hoşgörülü ve adil davranmak.

Yenilikçilik: Kültür ve turizm alanında yeni fikirler, yöntemler, teknolojiler ve uygulamalar geliştirmek; değişime ve gelişime açık olmak, yaratıcı ve özgün çözümler üretmek.

Sorumluluk: Kültür ve turizm alanında verilen hizmetlerin sonuçlarından sorumlu olmak, hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlamak; kaynakları etkin ve verimli kullanmak, çevreye ve topluma karşı duyarlı olmak.