ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
(Hukuk Bürosu)
Arabuluculuk KomisyonuTelefon Santral
:
0 222 280 17 00
 
Belgegeçer:0 222 280 17 71
E-Posta:iktm26@ktb.gov.tr
KEP Adresi:eskisehirkulturturizm@hs01.kep.tr
Adres:İstiklal Mh. Reşadiye Cd. No: 18 Kat: 5 26010 Odunpazarı/Eskişehir
Not:Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 07.06.2024 tarihli ve E-92767924-641.04-5254053 sayılı oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ASİL

YEDEK

Bülent AVNAMAK
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Arda AKÇEL
İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü

Hüseyin Alp ÖZDEMİR
İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı

Esra DAĞDELEN
İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü

Alperen SELVİ
Avukat

Emriye YURT
Eskişehir Müze Müdürü