ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Azhvala Şenlikleri

 
Unsurun Adı: Azhvala  Şenliği
 
Unsurun Bilinen Diğer Adları:  --
 
Somut Olmayan Kültürel Miras Alanı/Alanları: Sözlü gelenek, gösteri sanatları, halk dansları, toplumsal ritüeller, şölenler geleneksel yemekler, el sanatları
 
Unsuru Uygulayan Grup, Topluluk ve Kişiler: Adige ve Abhazlar (Çerkezler)
 
Unsurun Kısa Tanımı : Abhazca “en büyük akraba topluluğu” anlamına gelen Azhvala, dünyanın Çeşitli bölgelerine  bu arada Türkiye’de de dağılmış Çerkezlerin biraraya  gelerek kültürel gelişmelerini sürdürmeye çalıştıkları bir şölendir.
 
Unsurun İldeki Coğrafi Dağılımı (İlçe/Köy):
 
Eskişehir ve yöresindeki 39 Adige-Abhaz köyünde ve il merkezinde yaşayan Çerkezleri kapsar.
 
Unsurun Korunmasına Yönelik Olarak Önerilen Koruma Önlemleri:
 
İl kez  1997 yılında Azhvala sayesinde Çerkezlere ait yukarıda sayılan  kültürel  miraslarının belgelenmesi, araştırılması, muhafaza ve korunması, geliştirilmesi, değişik kültürel mirasların canlandırılması ve  yeni kuşaklara aktarılmasına çalışılmaktadır.
 
Konu İle İlgili İlde Bulunan Kurum/Kuruluşlar (Üniversitelerin İlgili Bölümleri, Araştırma Merkezi,   Enstitü, Sivil Toplum Kuruluşları)
 
Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
 
 Unsur İle İlgili Bugüne Kadar İlde Yapılmış Faaliyetler:
 
24 Ağustos 1997’ den günümüze kadar Eskişehir ili  Musaözü köyünde 16 kez gerçekleştirilmiş,  çevre illerde yaşayan Çerkezlerinde katılımı sağlanmıştır.