ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Hamamları

Şair Nabi 1679’da, Tuhfetü’l Haremeyn adlı kitabında şöyle der:
“Eskişehir nam kasabada; âşıkların gözyaşının sıcaklığının bir örneği olan ve ateşsiz olarak Cenabı Hak tarafından ısıtılan hamamda, yolun pislikleri, tozu, toprağı temizlendi; vücutların yorgunluğu atıldı. O kevser gibi tatlı suda, nilüfer gibi hayat bularak, ertesi gün Seyitgazi’ye doğru yola çıkıldı.”