ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bor

 
BOR
 
Bor madeni ilk bakışta beyaz bir kayayı andırıyor.
 
Çok sert ve ısıya dayanıklı. Doğada serbest bir  element olarak değil, tuz şeklinde bulunuyor.
 
Dünya toplam bor rezervi sıralamasında Türkiye %  72’lik pay ile ilk sıradadır. Ülkemizdeki bor rezervinin  büyük bölümü ise Kırka’da bulunuyor.
 
Türkiye, dünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor  rezervlerine sahip olan ve buna paralel olarak  dünyada en yüksek bor üretimi gerçekleştiren  ülkedir. Türkiye’de rezerv açısından en çok bulunan  bor cevherleri tinkal ve kolemanit’tir. Türkiye’de önemli tinkal yatakları Seyitgazi’ye bağlı Kırka’da  bulunuyor. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Kırka Bor İşletme Müdürlüğü  tarafından işleniyor.
 
Bor oksitler (borat) doğal yaşamın ayrılmaz  parçalarından biridir. Bitkiler gibi insanlar da  gelişimlerini sağlamak için bor oksitlere ihtiyaç  duyarlar. Beslenme zincirleri içerisindeki besin  kaynağı işlevi dışında bor oksitlerini günlük hayatta  yaşamımız için oldukça önemli kılan, belki de her  gün kullandığımız birçok ürün içindeki şaşırtıcı  katkısıdır. Bor ürünleri; uzay ve hava araçları, nükleer  uygulamalar, askerî araçlar, yakıtlar, elektronik  ve iletişim sektörü, tarım, cam sanayi, kimya ve  deterjan sektörü, seramik ve polimerik malzemeler,  nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü,  metalürji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılıyor.