ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Duyuru - Sözlü Sınav

DUYURU

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı K.H.K'nın geçici 23. ve geçici 24.maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar doğrultusunda Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarda (Müze Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü) ve Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü çalışanları için 12 Mart 2018 tarihinde Saat:14.00'de Müze Müdürlüğü'nde Sözlü Sınav yapılacaktır.

Yapılan bu ilan tebligat yerine geçer, ilgililere duyurulur.