ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

5846 sayılı yasanın 44. Maddesi gereği sertifika talepleri

Kurumun-şirketin veya firmanın yetkilendireceği kişi e-devlet üzerinden başvuruyu yapacaktır. ( e-devlet sistemine girdikten sonra telif hakları sertifika yazıldığında sistem yönlendirme yapacaktır.)

Aşağıdaki belgeleri kurum-firma-şirket arşivinde saklayacaktır.

a) Dilekçe,

b) Banka Dekontu,

c) İmza Sirküsü,

ç)Oda Faaliyet Belgesi (Yıl içi) ( Şube ise Merkez faaliyet belgesi de istenir ) d) Ticari Sicil Gazetesi,

e) İşyeri Açma Ruhsatı,

f) Eski Sertifika ( yenileme yapacaklar için ),

g) Kiralama yetki belgesi ( CD, DVD film kiralama işi yapan firmalar için )

h)Vakıf Senedi veya Dernek Tüzüğü ( Dernek ve Vakıf başvurusunda bulunanlar için )HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 
15 dakika