ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerine Duyuru

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerine Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi” kapsamında değerlendirilmektedir. 
Yönerge’nin 6. maddesine göre Bakanlıkta staj yapacak kişilerde yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, Bakanlığın görev alanına giren bölümlerin öğrencisi olmak veya bu bölümlerden mezun olmak şartı aranmaktadır.
Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin;

1-Öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve hâlen öğrenime devam ettiklerini belirten resmi belge (Öğrenim Belgesi), mezun ise mezun olduğuna dair  “Çıkış Belgesi”  ya da  “Diploma”  örneği zorunlu staj durumunda ise bunu belirten Yüksek Öğretim Kurumu’ ndan alınmış yazı,

2-T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Eksiksiz doldurulmuş ekte yer alan Başvuru Formu ile Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne e-posta (iktm26@ktb.gov.tr)  veya şahsen “Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No: 66 Odunpazarı/ESKİŞEHİR” adresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Müdürlüğümüzde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı kış döneminde (yarıyıl tatili) staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 04-29 Kasım 2019 tarihleri arasında, 2020 yılı yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları ise 02-31 Mart 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir.  Ayrıca Bakanlığımız merkez teşkilatında staj yapmak isteyen öğrencilere ilişkin duyuru ise https://aregem.ktb.gov.tr/TR-246086/2020-staj-basvurulari.html linkinde yer almaktadır.
 
Stajın zorunluluk durumu, staja kabul açısından öncelik nedenidir. Müdürlüğümüz için yapılan başvurularda değerlendirme; stajyerin talebi de dikkate alınarak birimlerin görüşü sonrası sonuçlandırılır ve başvuru sahibi yazılı olarak bilgilendirilir. Staj başladıktan sonra zorunlu bir durum olmadıkça birim ve tarih değişikliği yapılmaz. (NOT: Üniversiteleri tarafından hazırlanmış kabul belgesi onaylatma talebi olan öğrencilerin, söz konusu belgeyi de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.)

EK: Staj_Basvuru_Formu.docx