ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bin Masal, Bir Şehir Anlat Eskişehir Masal Yarışması

Masal_Yarışması.jpg

ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

MASAL YARIŞMASI ŞARTNAME

 

YARIŞMANIN

ADI

 

Eskişehir Masal Yarışması

 

 

YARIŞMANIN DAYANAĞI

 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen III. Milli Kültür Şûrası sonucunda hazırlanan eylem planı. Eylem planının "12. Çocuk ve Kültür" bölümünün 6. Maddesinde ; "Masal Yarışması Düzenlenmesi"

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

 

 

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

YARIŞMANIN KONUSU

 

"Okul Öncesine Yönelik Yeni ve Özgün Metinler ve Yerellik Arz Eden Masallar"

 

YARIŞMANIN TÜRÜ

 

Masal Yazma

 

 

 

YARIŞMANIN AMACI

 

Halk kültürümüzün önemli konularından olan ve sözlü anlatım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan masallarımızın derlenmesini ve "III. Milli Kültür Şûrası Eylem Planı" doğrultusunda Türk masal geleneğinin yaşatılması ve çocuklarımızla buluşturulmasını sağlamak üzere; Türk Masal Külliyatının hazırlanması.

 

HEDEF KİTLE

 

 

Yaş sınırı olmaksızın, Eskişehir ve İlçelerinde ikamet edenler.

 

 

YARIŞMANIN TAKVİMİ

 

Yarışmanın İlanı : 26 Kasım 2019

Başvuru Süresi : 26 Kasım 2019 - 27 Aralık 2019

Masalların Değerlendirilmesi : 06 Ocak - 24 Ocak 2020

Sonuçların İlan Edilmesi : 03 Şubat 2020

 

 

Ödül Töreni: Müdürlüğümüz tarafından tarih ve yer bilgisi daha sonra paylaşılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARIŞMA KURALLARI

 

1) Yazılan masallar Türk Kültürü amaçlarına uygun olmalıdır.

2) Yarışmada hedef kitle yaş sınırı olmaksızın Eskişehir ve İlçelerinde ikamet edenler olarak sınırlandırılmıştır.

3) Yarışmaya katılacak eserler "masal" türünde olup, özellikle okul öncesi döneme uygun konularda yazılmalıdır.

4) Masallar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne elden verilmeli ya da posta ile gönderilmelidir.

5) Katılımcılar yarışmaya masal dalında tek eserle katılabilirler.

6)Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

7) Katılımcı, kimlik fotokopisini, açık adresini ve telefon numarasını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserinin yer aldığı zarfa koyacaktır.

8) Masallar; A4 kağıdına, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri ve 1,5 satır aralığı ile yazılacak ve 7 nüsha olarak gönderilecektir.

9) 1 sayfadan az, 3 sayfadan fazla olmayacak şekilde yazılan masallar değerlendirmeye alınacaktır.

10) Masal Türkçe yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.

11)Yarışmaya gönderilen masalların telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışmaya katılan masallar üzerinde gerekli görüldüğünde yayınlama ve süresiz tasarruf yetkisine sahiptir.

Ayrıca yarışmaya katılan masalların muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

 

 

12)Yarışma jürisinde görev alanlar yarışmaya katılamazlar.

13) Jürinin puanlaması aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır.

* Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun kullanma

* Akıcılık

* Sözlü anlatıma uygunluk

* Masal motiflerini kullanabilme

* Pedagojik uygunluk

14) Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, ahlaka aykırı,küfür ve argo içeren, şiddet ve savaş yanlısı olan, milli ve manevi kültürümüze olumsuz örnek oluşturabilecek masallar yarışma dışı kalır.

15)Masallarda, çocukların duygusal ve psikolojik durumlarını kötü yönde etkilemeyecek; evrensel değerler ve konular (hoşgörü, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak gibi duygular) işlenmeli ve masal mutlu sonla bitmelidir.

16)Yarışmaya katılan eserlerin daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

17)Yarışmaya katılan masallar üzerinde gerekli görüldüğünde, değerlendirme sürecinde seçici kurul tarafından editörlük çalışması yapılabilir; dil ve anlatım - yazım ve noktalama yönünden çok fazla yanlış içeren masallar değerlendirmeden çıkarılabilir.

18)Şartnameye uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca yarışmaya katılan masalların muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar kabul edilmeyecektir.

Dereceye giren masallar, 03 Şubat 2020 tarihinden itibaren, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.

 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Not: Yarışmaya katılanlara katılım belgesi verilecektir.

 

 

 

 

 

 

BAŞVURUVE GEREKLİ EVRAK TESLİM YERİ

 

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Bina Arifiye Mahallesi, Okullar Sokak, No:2 (Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Yanı)

Odunpazarı / Eskişehir

 

Tel: 0 222 230 17 52

Faks: 0222 230 17 52

E-Posta: eskisehir@kulturturizm.gov.tr

 

İlgili Kişiler: Folklor Araştırmacısı Çiğdem BALOĞLU

Folklor Araştırmacısı Kıyas AYIK

 

* Yarışmaya son başvuru tarihi: 27 Aralık 2019'dur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇİCİ KURUL

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Esra DERELİ Osmangazi Üniversitesi/Eğitim Fak./Temel Eğitim Böl.Öğr. Üyesi

 

Dr. Aslı YILDIRIM POLAT Anadolu Üniversitesi/Eğitim Fak./Temel Eğitim Böl.

Öğr. Üyesi

 

Selda YARAR Habip Edip Törehan Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

 

Nurhan KAYA Odunpazarı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

 

Tülin GÜLCAN Atayurt Koleji /Ana Sınıfı Öğretmeni

 

Gizem AY Çağfen Koleji /Anaçağ Anaokulu Sınıf Öğretmeni

 

Çiğdem BALOĞLU İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Folklor Araştırmacısı

 

 

 

ÖDÜLLER

 

Birinci : Dizüstü Bilgisayar

İkinci : Cep Telefonu

Üçüncü : Bisiklet

Mansiyon : Bursa şehir gezisi

 

 

Eskişehir Masal Yarışması Başvuru Formu.docx

Eskişehir Masal Yarışması Şartname.docx