ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çekim İzin Başvuruları

ÇEKİM İZİN BAŞVURULARI

FİLM ÇEKİM İZNİ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan, "Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar ... " hükmü gereği; yerli film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin istenilen bilgi ve belgeleri, çekimlerin başlamasından en az beş iş günü öncesinde çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine iletmek ve başvuru yapmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda, yerli film yapımcılarının, Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapacakları çekim bildirimlerinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla, Bakanlığımızca "Online Film Çekim Bildirim Sistemi" hazırlanmıştır. Yerli film yapımcıları başvurularını 15 Ocak 2021 tarihi itibariyle  https://cekimizni.ktb.gov.tr  adresi üzerinden çekim onayı alabileceklerdir.

Yerli film yapımcıları, çekim başvurularının onaylanmasından sonra çekim bildirim formunu sistem üzerinden indirebileceklerdir. Çekim başvuruları, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alınması gerekmektedir.

Yabancı film çekimleri için, yerli yapımcılar için oluşturulan çekim bildirim sisteminin panel sayfasında ilgili ilde gerçekleştirilecek yabancı film çekimleri için Sinema Genel Müdürlüğümüzce verilen yabancı film çekim izinleri de ayrıca yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.