ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022-1

Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinde 21/07/2022 tarihinden itibaren erişilebilecek ve ayrıca, 27/07/2022 tarihinden itibaren de Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çukurambar Çankaya-ANKARA (Tel: +90 312 470 87 40 - 470 87 58) adresinden ücreti karşılığı temin edilebilecek olan Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/1’de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

Girişimcilerin 19/08/2022 Cuma günü saat 16:30’a kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/1’de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlığımızın Genel Evrakına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek/Çankaya/ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Konuya ilişkin diğer hükümleri içeren şartname örneklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-325023/turizm-yatirimcilarina-kamu-tasinmazi-tahsis-sartnamesi-2022-1.html