ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Fiyat Tarifeleri Hakkında

Bilindiği üzere ,Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkındaki 2008/2 No'lu Tebliğ 09.09.2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 İlimizde faaliyet gösteren Bakanlığımızdan turizm işletme belgesine sahip işletmelerin, 2023 yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini gösteren formlarının  bilgisayar ortamında 2 nüsha olmak üzere düzenlenmesi ve  onaylanması için Müdürlüğümüze fiziki (ıslak imzalı) gönderilmesi/getirilmesi gerekmektedir.


Aşağıda fiyat tarifeleri tebliği, fiyat tarifeleri formları ve fiyat tarifeleri formlarının düzenlenmesine ilişkin açıklamalı form bulunmaktadır.

Fiyat_tarifeleri.rar