ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Alemşah Kümbeti (Sivrihisar)


  • AlemsahKumbeti1.jpg
  • AlemsahKumbeti2.JPG
  • AlemsahKumbeti3.JPG
  • AlemsahKumbeti4.JPG
  • AlemsahKumbeti5.JPG
  • AlemsahKumbeti6.JPG
  • AlemsahKumbeti7.JPG


Sivrihisar İlçesi, Ulu Cami karşısında bulunan, Selçuklu sanatının güzel bir örneği olan Alemşah Kümbeti, şehit edilen kardeşi Sultan Şah için Melikşah tarafından 1328 yılında yaptırılmıştır. İki katlı kare planlı bir yapı olup kesme taştan yapılmıştır. Yapımında yer yer tuğlalar da kullanılmıştır. Türbenin alt katında mumyalık bölümü bulunmaktadır. Mumyalığın kapı süslemelerinde Selçukluların çok sık kullandığı motiflere rastlanmaktadır. Bu bölüm 13 mermer kesme bloktan yapılmış olup her bölüm beş ayrı motifle bezenmiştir. Burada balık, geçme yıldızlar, geometrik geçmeler, örgü ve çengel motifleri görülmektedir. Dıştan yuvarlak gövdeli türbenin üzeri içten kubbe, dıştan da piramidal bir külah ile örtülüdür.