ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

07.08.2023 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Çalışması


İl Müdürümüz sayın Şennur AZADE ve sayın İl Müdür Yardımcımız Ahmet GÜL'ün katılımlarıyla sevgili Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenler ve öğrencileri alan çalışmasında kent, kent bölgesi, il, sınır ötesi ilişkiler v.b konularda bilgi paylaşmak üzere konferans salonumuzda toplandı. Analitik etüt çalışması bölge ve kent düzeyindeki planlama projesi sürecine altlık oluşturacak yerel, bölgesel, özel, kamusal kurum ve kuruluşların ellerinde var olan, bir yerleşmenin planlaması için gerekli olabilecek tüm bilgi ve belgelerin derlenmesi yanında yerinde saptama (mevcut yapı stoğunun özelliklerinin ve arazi kullanımının belirlenmesi, yolların trafik yükünün sayılması vb. gibi) ve anket çalışmalarını da içeren kapsamlı bir araştırma sürecini tartıştılar.