ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

05.09.2023 - 2024 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Fiyat Tarifeleri Hakkında

Bilindiği üzere, Bakanlığımızdan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkındaki 2008/2 No'lu Tebliğ 09.09.2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren, Bakanlığımız turizm işletme belgeli konaklama, yeme-içme tesisleri ve basit konaklama turizm işletme belgesine sahip işletmelerin, 2024 yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini gösteren formlarının bilgisayar ortamında 2 nüsha olmak üzere düzenlenmesi ve onaylanması için Müdürlüğümüze fiziki (ıslak imzalı) gönderilmesi/getirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda fiyat tarifeleri tebliği, fiyat tarifeleri formları ve fiyat tarifeleri formlarının düzenlenmesine ilişkin açıklamalı form bulunmaktadır.

Fiyat Tarifeleri Tebligat
Fiyat_Tarifeleri_Teblig.doc

Tesis Fiyat Form Açıklamalı
Tesis Fiyat Formları ve İlgili Tebliğ Tesis Formları (Açıklamalı).xlsx

Tesis Fiyat Formları
Tesis Fiyat Formları ve İlgili Tebliğ Tesis Formları.xlsx