ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

24.06.2024 - Yangın Önlemleri Uygunluk Yazıları

Bilindiği üzere, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Geçici Madde 1. maddesinde 29.08.2023 tarihli ve 32294 sayılı Resmi Gazetede yayımlananarak yürürlüğe giren değişiklikle; "...Ayrıca turizm işletmesi belgesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçen ve sonradan işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış olan tesislerin, yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısı alarak 30/4/2024 tarihine kadar Bakanlığa ibraz edilmesi zorunludur. Verilen sürede istenilen uygun evrakın Bakanlığa gönderilmemesi halinde Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca tesisin belgesi iptal edilir." hükmü getirilmiştir. İlaveten, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2019/1) 16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle "Tesislerde yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısının Bakanlığa ibrazına ilişkin Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması kapsamında; tesislere düzenlenmiş yangın önlemlerine ilişkin itfaiye uygunluk yazıları/raporlarının veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının gönderilmesi durumunda bu belgeler kabul edilir. Bu durumda, itfaiye uygunluk yazıları/raporlarının bir örneği bu belgelerde belirtilen niteliklerin takibi için düzenleyen kurumlara gönderilir." hükmünü düzenleyen Geçici 4'üncü madde eklenmiştir. Bu kapsamda bulunduğu anlaşılan tesislerden söz konusu mevzuat kapsamında yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısı alınması ve verilen süre içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir.

Söz konusu Bakanlığımız yazısının detaylarını görmek için tıklayınız.