ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Destanlar

Toprağın bin destan, tarih bir mazi
Bin yıllar öteden hep seni söyler
Sakarya şehittir, Boz Dağlar gazi
Ufuklardan öte, hep selam eyler

Kuruluşun eski çağlar içinde,
Zaman bir bilmece, hep kentler, köyler
Bulunmaz bir eşin, ne Hint’te, Çin’de
Gelmiş geçmiş bütün, ağalar, beyler

İlk temel Osman Bey, Türkmen Dağında
Boz kısrak üstünde, şöyle irkilmiş,
Ün salmış, boy vermiş, Osmanoğlu’nda.
Altıyüz yıl zaman, sana dikilmiş.

Yunus’un burada, erenler eri,
Birliği dirliği bize söylemiş
Manadan ötede kalplerde yeri,
Can penceresinden selam eylemiş

Nasrettin Hocamız fikir içinde
İnsanlık için bir ışık aramış
Gerçek güldürmenin düşünce üstünde
Yüzyıllar boyunca halkı taramış

Şehit Battal Gazi Üçer Tepesi
Yurdun bir ucundan başka bir uca
Destan destan dağlar sihir köşesi
Yiğitler içinde yüceden yüce.

Cenk tutmuş ün salmış bütün vatana
Bayrak bayrak toprak şehitler kanı
Bir anı defteri yerde yatana
Söylenip duruyor zaferi şanı

Kara bulut bir gün bürümüş ufku
Analar bacılar giymiş karalar
Yediden yetmişe tutulmuş nutku
Acımasız zaman yaşamak az dar

Bunalmış insanlar kentler tutulmuş
Uygarlık bir rüya.Boz dağ kara.
Yediden yetmişe cephe koşulmuş
Başlamış bir savaş bütün ağyara

İnönül’ler  birer, zafer sayfası,
Dumlupınar, Afyon altında yaprak
Silaha sarılmış eri tayfası
Cehennem misali kan ateş toprak

Sakarya’da bir gün Mustafa Kemal,
Zaferi yeniden yazmış toprağa
Bu bayrak, bu toprak Türklüğe helal
Yakalamış düşman çelikten ağa

Çatak Boğazından yiğit Mehmetler
2 Eylül günü şehri kuşatmış
Şehitler ulular nöbetle bekler
30 Ağustos’a bir kapı açmış

Param parça olmuş bütün ordular
İzmir körfezinde düşmanın kanı
Süngünün ucunda zafer parıldar
Yazar yol boyları Fazi’nin şanı

Toprağın bin destan geçmiş bir mazi
Bin yıllar öteden hep seni söyler
Sakarya şehittir, Türkmen Da Gazi
Bozkırlar öte, bin selam eyler