ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Atasözleri

Atasözleri : Kimlerin ne zaman ortaya attığı, ilk defa kimin ağzından çıktığı belli olmayan on bini aşkın atasözümüz olup, yörede söylenenlerden bazıları aşağıda örneklenmiştir.

-          Eski dost düşman olmaz.

-          Yime tetimin akçasını, götürü malın olancasını.

-          Baş, başa balıdır.

-          Balık baştan kokar.

-          Keskin sirke küpüne zarar.

-          Eyi adını bildir de caminin kimlini çal.

-          Etme bulursun, inleme ölürsün.

-          Hayrın başı sarı altındadır.

-          Bi tabansız yüzünden bi ordu esir olur.

-          Eniş yokuşun kardaşıdır.

-          Akılsız köpee yol gocatır, yol gocatmazsa el kocatır.

-          Sürüden ayrılan guzuyu gurt yir.

-          Aaca dayanma gırılır, insana dayanma ölür.

-          Su bulanmayınca durulmaz.

-          Peniri yiyen suyunu bulur.

-          Geçi, başı içinden kokar.

-          Gurt bunalır aala düşer, insan bunalır insana düşer.

-          Hayrın başı sarı altındır.

-          Misafir ev sahibinin danasıdır. İsterse ahıra, isterse samanlığa bağlar.

-          Ormana kesiliyorsun demişler, sapı içimizde demiş.

-          Bin işçi, bin başçı.

-          Hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi tekkede bulur.

-          Denginde olan deveyi görmez.

-          El atına binen tez iner.

-          Kibardır katır, çarşafsız yorganda yatır.

-          Dostun kahrı, düşmandan zor olur.

-          Çam dalları ağıl olmaz, elin oğlu oğul olmaz.

-          Yabancı köpeğin kuyruğu apış arasında olur.

-          Eğri mastardan, doğru çizgi olmaz.

-          Beylik çeşmesinden su içme.

-          Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.