ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıkları

ESKİŞEHİR TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

4 adet Anıt ve Abideler

498 adet Arkeolojik Sit Alanı

9 adet Askeri Yapılar

21 adet Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları

134 adet Dinsel Yapılar

150 adet Endüstriyel ve Ticari Yapılar

61 adet İdari Yapılar

4 adet Kalıntılar

4 adet Kentsel Sit Alanı

2 adet Koruma Alanı

84 adet Kültürel Yapılar

26 adet Mezarlıklar

1072 adet Sivil Mimarlık Örneği

2 adet Şehitlik

1 adet Mezarlık Arkeolojik Sit

 

TOPLAM: 2072 adet Eskişehir ilimizde Taşınmaz kültür varlıkları vardır.

 

 

 

Güncelle Tarihi: 22.06.2016