ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İlhami Dede

İlhami Dede : Seyit Battal Gazi Külliyesi’de yetişmiş eski dönem halk ozanlarındandır. Eserlerinden ancak sınırlı bir kısmı günümüze ulaşmıştır.