ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Seyyid Şeyh Ahmed Şemseddin Efendi

Seyyid Şeyh Ahmed Şemseddin Efendi:

19. Yüzyılın ikinci yarısı ile 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Sivrihisar’da yaşamış Alim , Mutasavvıf ve Hat Sanatkarı bir şahsiyettir. İlk Tahsilini Eskişehir’in önemli kültürel şahsiyetlerinden Alim , Mutasavvıf ve Meşhur Hattat olan Babası Seyyid Şeyh Osman Afif Sivrihisarî’nin rahle-i tedrisinden alan Seyyid Şeyh Ahmed Şemseddin Efendi daha sonra tahsilini Seydişehirli Hacı Abdullah Efendiden tamamlayarak hem ilim hem tasavvuf alanında icazetini alıp Müderrisliğe başlamıştır. Bu görevi başarıyla ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür . 1881 yılında hem hocası hem babası olan Seyyid Şeyh Osman Afif Sivrihisarî’nin vefatı sonrasında , Babasının bânisi olup vakfettiği İrfaniye Külliyesi Medresesinde Müderris olarak Babasının hizmetini en güzel şekilde devam ettirmiştir . Çok sayıda el yazması kitap ve hat eserinin olduğu bilinen Ahmed Şemseddin Efendinin bilinen en meşhur eseri Risale-i fi kavl-i Teala Levahima Allah fi’him Hayran’ul ala isimli tefsir eseridir. Kütahya Tavşanlı Kütüphanesinde bulunmaktadır. Ahmed Şemseddin Efendi’nin mezarı , Sivrihisar İlçesi Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Camii’nin haziresinde yer alan Hamdi Baba Türbesi içerisinde bulunmaktadır.