ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

El Sanatları

Eskişehir, Anadolu toprakları içerisinde çok değişik kültürlerle tanışık, oldukça zengin folklor özelliklerine sahip bir ilimizdir.13. yüzyıldan bu yana yerleşimin görüldüğü bu ilde 18. ve 19. yüzyıllardaki Türkmen ve Yörükler ile 19. ve 20. yüzyılın başlarındaki Kırım, Kafkasya ve Balkanlardan gelen göçmenlerin bu il ve çevresindeki kültür oluşumlarına katkıları açıkça görülmektedir. Bu kültür oluşumları içerisinde yer alan el sanatları da hiçbir yöremizde görülemeyecek kadar çok çeşitlilik gösterir. Ancak bugün kimi el sanatları, yerlerini sanayi ürünlerine terk ederek müzelerdeki yerlerini almış; kimileri yok olmakla karşı karşıya kalmıştır. Bununla birlikte olanca zarafetiyle yaşayan ve yaşatılan el sanatları da işlerliğini sürdürmektedir.