ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Mirası Envanteri

Eskişehir Valiliği tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 Turizm Tanıtım Mali Programı kapsamında yürütülen ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortak olduğu “Eskişehir İli Kültür Mirası Envanterinin Oluşturulması” projesi 26.06.2013 tarihinde başlamıştır.

Genel amacı, bölgedeki turizm imkanlarının etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılarak bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak olan projenin özel amacı ise Eskişehir ilinin kültürel mirasını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak, dijital ortamda kayıt altına almak, elde edilen bilgilerin kurulacak web sitesi aracılığıyla ulusal ve uluslar arası alanlarda kullanıma sunmaktır.

Proje kapsamında 3884 adet Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı taraması yapılmış, 1673 anıt ve 507 sit fişi üzerindeki envanter fişleri düzenlenmiş, Eskişehir’e bağlı 14 ilçe ve bağlı köyler gezilerek 925 adet müze, arkeolojik alan ve tarihi alanlar fotoğraflandırılmıştır.

Tüm bilgi ve belgelerin yayınladığı  www.eskisehirkulturenvanteri.gov.tr  isimli web sitesi Haziran 2014' te hizmete girmiştir.